Medewerker Analyse & Rapportage

Met meer dan 200 collega’s en 16.000 klanten zijn we een belangrijke Financiële schakel op Curaçao!
Leuk en belangrijk! De Stichting Belasting Accountantsbureau is op zoek naar een Medewerker analyse & rapportage (1 fte)

De taak van de Stichting Belasting Accountantsbureau (SBAB) is tweeledig. Enerzijds het verrichten van boekenonderzoeken inzake de belasting- en premieheffing in Curaçao en daarnaast een grote variëteit aan werkzaamheden die de compliance bevorderen. Deze werkzaamheden voert SBAB uit in (controle-)teams. Voor het uitvoeren van deze taken beschikt SBAB over diverse afdelingen die de teams en Directie ondersteunen.

Stichting BAB heeft een eigen administratie (productie en financieel) en verslaggevingsvereisten waaraan moet worden voldaan. De afdeling Planning, Finance, Information & Control (PFIC) bestaat uit 4 medewerkers en heeft een belangrijke ondersteunende rol voor de directie van de SBAB. Als Medewerker analyse & rapportage lever je een belangrijke bijdrage aan afdeling PFIC en de organisatie. Alle facetten van een financiële organisatie komen aan de orde en jouw kennis en ervaring zullen hier uitstekend tot hun recht komen.

Functie inhoud:

De Afdeling PFIC heeft als hoofddoelen het faciliteren van formele systemen voor een optimale besturing van de Stichting BAB door middel van budget & controle, financiële en niet-financiële management rapportage en het beheren van het vermogen van Stichting BAB.

Binnen de Afdeling PFIC worden de volgende hoofdprocessen uitgevoerd:

 • Het opstellen en bewaken van de jaar- en meerjarenbegrotingen (opbrengsten, operationele kosten, investeringen en cash flow);
 • Het coördineren en bewaken van de jaarlijkse budgetcyclus;
 • Het verschaffen van financiële en niet-financiële informatie aan de Directie en Raad van Bestuur van SBAB en het opstellen van de concept jaarrekening;
 • Het beheren van het vermogen van de SBAB (wealth management);

De Medewerker Analyse & Rapportage is verantwoordelijk voor het realiseren van tijdige, juiste en volledige financiële en niet-financiële management informatie, rapportage en advies ten behoeve van de Directie ter ondersteuning van het besturen en beheersen van de bedrijfsvoeringsprocessen.

De Medewerker Analyse & Rapportage houdt zich bezig met:

Realiseert financiële en niet-financiële rapportages aan de Directie:

 • Heeft steeds financiële en niet-financiële management informatiebehoeften van de directie, teammanagers en afdelingshoofden in beeld;
 • Stelt het Key Performance Indicator (KPI) dashboard van SBAB met bijbehorende targets op met management en zorgt dat deze up to date is;
 • Ontwikkelt KPI rapportage procedures, richtlijnen en templates en stelt deze beschikbaar;
 • Stelt data verzamelingsstandaarden op samen met de Manager PFIC op basis waarvan de Afdeling ICT data verzamelt uit de systemen ten behoeve van analyse en rapportage;
 • Verzamelt KPI rapportages van teams / afdelingen en interpreteert en analyseert op basis hiervan trends en ontwikkelingen in desbetreffende KPI’s. Vraagt waar nodig om verklaringen als aanvulling op de analyse waar deze niet helder zijn;
 • Stelt tijdige, juiste, volledige en overzichtelijke rapporten op met bevindingen op basis van deze analyses aangevuld met eventuele adviezen voor vervolgacties en/of onderzoek;
 • Is verantwoordelijk voor het waarborgen van de integriteit van de aangeleverde data en de analyses;
 • Adviseert Directie en Manager PFIC gevraagd en ongevraagd over het op juiste wijze vergaren van de juiste data en informatie.

Kennis & Kunde:

 • Werk- en denkniveau: HBO niveau
 • Opleiding: Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde of gelijkwaardig
 • Data Analytics
 • KPI Management
 • Business Intelligence Tooling
 • Basiskennis van Exact
 • SBAB Bedrijfsprocessen
 • Sociale Wetgeving

Mondelinge en schriftelijke beheersing van het Engels en Nederlands

Belangstelling?

Stuur je schriftelijke sollicitatie met CV en diploma’s/certificaten, uitsluitend per e-mail, naar afdeling Personeelszaken van SBAB, pz@stichtingbab.com, onder vermelding van: Medewerker Analyse & Rapportage.

Want to know more? Click the button below to register for the event.

Categorieën: Tax
Locaties: Curacao
Bedrijven: SBAB

Reageer op deze functie

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
Back to top of page